Ogólne Warunki

1.Zakres

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Nasz sklep internetowy skierowany jest wyłącznie do konsumentów.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można przede wszystkim przypisać jej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonując czynności prawnej, działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

2.Partner kontraktowy, zawarcie umowy, możliwości korekty

Umowa zakupu zostaje zawarta z dieso GmbH.

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy dotyczącej tych rzeczy. Możesz początkowo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i poprawić swoje wpisy w dowolnym momencie przed złożeniem wiążącego zamówienia, korzystając z pomocy korekcyjnych dostarczonych i objaśnionych w procesie składania zamówienia. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie zaakceptowania przez Państwa oferty dotyczącej towarów znajdujących się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku „Zamów”. Natychmiast po złożeniu zamówienia otrzymasz kolejne potwierdzenie e-mailem.

3.Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Języki dostępne do zawarcia umowy: niemiecki

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy Ci dane zamówienia oraz nasze ogólne warunki handlowe w formie tekstowej. Ze względów bezpieczeństwa tekst umowy nie jest już dostępny w Internecie.

4. Warunki dostawy

Do podanych cen produktów doliczane są koszty wysyłki. Więcej informacji na temat kosztów wysyłki znajdziesz w ofertach lub w Instrukcji wysyłki.

Dostawy realizujemy wyłącznie wysyłkowo. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego produktu.

Dostarczamy również do punktów pakowania. Sposób prawidłowego wpisania wyjaśniono w naszych Instrukcjach wysyłki i Często zadawanych pytaniach.

Prosimy pamiętać, że w wyjątkowych przypadkach nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia zamówionego towaru, jeśli zamówiliśmy towar prawidłowo, ale nie został on dostarczony prawidłowo lub w terminie (transakcja zabezpieczająca zgodna). Ponadto nie wolno nam przejmować ryzyka związanego z zakupem zamówionego towaru.

Jeśli w śledzeniu przesyłki odnotowane zostanie, że Twoja przesyłka została dostarczona, ale nie otrzymałeś żadnego towaru, skontaktuj się z nami w ciągu trzech dni od określonej daty dostawy. Aby móc podjąć dalsze kroki należy dotrzymać tego terminu. Dalsze informacje wyjaśniono w naszych Często zadawanych pytaniach.

Jeśli Twoje zamówienie nie może zostać dostarczone kilka razy z przyczyn za które nie ponosimy odpowiedzialności, odmówiono przyjęcia przesyłki lub przesyłka nie została odebrana z pakowalni/oddziału, zostanie ona do nas zwrócona. W takich przypadkach jest to równoznaczne z unieważnieniem. To automatycznie przekształca umowę w umowę o odstąpienie od umowy. Zwrócimy opłacone przedmioty pomniejszone o poniesione dodatkowe koszty (np. Wysyłka od 4,00 € do 6,90 €), zwrot pieniędzy.

5.Płatność

W naszym sklepie ogólnie dostępne są następujące metody płatności:

Karta kredytowa
Dane swojej karty kredytowej podajesz podczas procesu składania zamówienia. Twoja karta zostanie obciążona natychmiast po złożeniu zamówienia.

PayPal
Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.r.l i Cie, S.CA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal”), aby zapłacić, musisz zarejestrować się w systemie PayPal, zidentyfikować się za pomocą danych dostępowych i potwierdzić instrukcję płatności. Transakcja płatnicza realizowana jest poprzez PayPal bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Sofort by klarna
Aby móc opłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, musisz posiadać konto bankowe aktywowane do bankowości internetowej, odpowiednio się zidentyfikuj i Potwierdź zlecenie płatnicze. Twoje konto zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Google Pay
Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”), musisz być zarejestrowany w Google, aktywować funkcję Google Pay, zidentyfikować się za pomocą swoich danych dostępowych i potwierdzić dyspozycję płatniczą. Transakcja płatnicza realizowana jest bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Apple Pay
Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA („Apple”), musisz korzystać z przeglądarki „Safari”, być zarejestrowanym w Apple, aktywować funkcję Apple Pay, identyfikować się za pomocą swoich danych dostępowych i potwierdzać instrukcje dotyczące płatności . Transakcja płatnicza realizowana jest bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Amazon Pay
Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe S.CA Aleja J. 38.F Kennedy, L-1855 Luxembourg („Amazon”), musisz zarejestrować się w Amazon, zidentyfikować się za pomocą swoich danych dostępowych i potwierdzić dyspozycję płatniczą. Transakcja płatnicza zostanie zrealizowana w ciągu jednego dnia bankowego po złożeniu zamówienia. Bankowym dniem roboczym jest każdy dzień roboczy z wyjątkiem sobót, świąt państwowych i 24-go. I 31. grudnia każdego roku. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Klarna
We współpracy z dostawcą usług płatniczych Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja („Klarna”), oferujemy następujące opcje płatności. Płatność za pośrednictwem Klarna jest dostępna tylko dla konsumentów. O ile poniżej nie określono inaczej, płatność za pośrednictwem Klarna wymaga pomyślnego sprawdzenia adresu i zdolności kredytowej i jest dokonywana bezpośrednio do Klarna. Dalsze informacje można znaleźć w odpowiedniej opcji płatności oraz w procesie składania zamówienia.

Zakup na konto przez Klarna

Kwota faktury jest wymagalna w ciągu 14 dni od wysłania towaru i otrzymania faktury.

Karta kredytowa Klarna

W procesie składania zamówienia podajesz dane swojej karty kredytowej. Twoja karta zostanie obciążona przez Klarna natychmiast po złożeniu zamówienia. Nie ma adresu ani kontroli zdolności kredytowej.

6.Zastrzeżenie tytułu​​​​​

Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty.

7.Gwarancja i gwarancje​​​​​

Zastosowanie ustawowej ustawy o odpowiedzialności za wady

O ile poniżej wyraźnie nie uzgodniono inaczej, zastosowanie mają przepisy dotyczące odpowiedzialności ustawowej.
Poniższe ograniczenia i skrócone terminy nie mają zastosowania do roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pełnomocników

  • w przypadku zagrożenia życia, ciała lub zdrowia
  • w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków lub oszukańczego zamiaru
  • w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (obowiązki kardynalne)
  • w ramach gwarancji gwarancyjnej, jeśli zostało to uzgodnione, lub
  • o ile zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt jest otwarty.

Ograniczenia konsumentów

W przypadku zakupu przez konsumenta towaru używanego obowiązuje następująca zasada: jeżeli wada wystąpi po upływie roku od dostarczenia towaru, roszczenia z tytułu wad są wykluczone. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towaru, można reklamować z zachowaniem ustawowego terminu przedawnienia wynoszącego dwa lata od dostawy towaru.

Gwarancje i obsługa klienta

Informacje o ewentualnych dodatkowych gwarancjach i ich dokładnych warunkach można znaleźć przy produkcie oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

8.Odpowiedzialność​​​​​

Zawsze ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za roszczenia wynikające ze szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pełnomocników

  • w przypadku zagrożenia życia, ciała lub zdrowia,
  • w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków,
  • w przypadku przyrzeczeń gwarancyjnych, jeśli zostało to uzgodnione, lub
  • o ile zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt jest otwarty.

W przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać, (obowiązki kardynalne) w wyniku lekkiego zaniedbania ze strony część nas, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców, odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty. Szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy są ograniczone, czego zazwyczaj należy się spodziewać.
Ponadto wykluczone są roszczenia odszkodowawcze.

9.Rozstrzyganie sporów​​​​​

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj. Nie jesteśmy zobowiązani ani nie chcemy brać udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową.

Regulamin stworzony we współpracy z autorem tekstów prawnych Trusted Shops we współpracy z FÖHLISCH Rechtsanwälte.

10.Reklamacja/nieprawidłowa dostawa

Jeśli otrzymałeś uszkodzony lub nieprawidłowy przedmiot, skontaktuj się z nami w ciągu trzech dni od określonej daty dostawy. W celu zwrotu konieczny jest wcześniejszy kontakt. Aby móc podjąć dalsze kroki należy dotrzymać tego terminu. Aby zgłosić reklamację lub nieprawidłową dostawę, skorzystaj z naszego portalu zwrotów. Więcej informacji znajdziesz w FAQ.

11. Uszkodzenia transportowe

W przypadku otrzymania towaru z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tych wad dostawcy, udokumentowanie wad zdjęciami i skontaktowanie się z nami w ciągu trzech dni. Niedotrzymanie terminu oznacza, że ​​nie możemy reklamować wad u firmy spedycyjnej i nie otrzymają Państwo zwrotu kosztów. Dalsze informacje na temat procesu opisano w naszych FAQ.

12. Bony upominkowe

Do wysłania bonu upominkowego wymagane jest podanie prawidłowego adresu e-mail.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku zagubienia bonu upominkowego.

Kupon Pummys™ można wykorzystać do momentu jego całkowitej realizacji, a kredyt nie będzie wypłacany ani oprocentowany.

W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach bonu upominkowego cena zakupu zostanie zaliczona na bon.

Kupując i/lub korzystając z bonu upominkowego, wyrażasz zgodę na warunki, które otrzymałeś w momencie zakupu.

13. Kody rabatowe

Odpowiadający kod rabatowy może zostać zastosowany raz na klienta przy zakupie.

Każdy kod rabatowy może zostać użyty tylko raz przez klienta przy zakupie, a kodów rabatowych nie można ze sobą łączyć. W jednym zamówieniu można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.

Nie ma możliwości późniejszego zastosowania kodu rabatowego do już zrealizowanego zamówienia.

W przypadku zwrotu lub anulowania, zwrócona zostanie wyłącznie obniżona cena zakupu. Nie przysługuje prawo do zwrotu kodu rabatowego ani wydania nowego kodu rabatowego

14. Prawo odstąpienia od umowy

Informacje o prawie do odstąpienia od umowy znajdziesz tutaj.