Oświadczenie o ochronie danych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest:
dieseo GmbH
Sophienblatt 40
24103 Kiel

E-mail: hallo@pummys.com

Cieszymy się z Twojego zainteresowania naszym sklepem internetowym. Ochrona twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo poinformujemy Cię o sposobie przetwarzania Twoich danych.

1.Dostęp do danych i hosting

Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdym wywołaniu strony internetowej serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który np.B zawiera nazwę żądanego pliku, Twój adres IP, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych i żądającego dostawcę (dane dostępowe) oraz dokumentuje pobranie. Te dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszania naszej oferty. Ma to na celu ochronę naszych uzasadnionych interesów, które przeważają przy wyważaniu naszych interesów, w zakresie prawidłowego przedstawienia naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO. Wszelkie dane dostępowe zostaną usunięte nie później niż siedem dni po zakończeniu Twojej wizyty na stronie.

1.1 Hosting

Usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie wskazano inaczej, wszystkie dane dostępowe i wszystkie dane zebrane w formularzach dostępnych na tej stronie internetowej są przetwarzane na jej serwerach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej z nimi współpracy, skontaktuj się z nami, korzystając z możliwości kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Nasi usługodawcy mają siedziby i/lub korzystają z serwerów w USA i innych krajach spoza UE i EOG. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla tych krajów. Nasza współpraca z Tobą opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

Nasi usługodawcy mają siedziby i/lub korzystają z serwerów w następujących krajach, dla których Komisja Europejska określiła odpowiedni poziom ochrony danych: Kanada

1.2 Sieć dostarczania treści

Aby skrócić czas ładowania, w przypadku niektórych ofert korzystamy z tak zwanej sieci dostarczania treści („CDN”). W ramach tej usługi udostępniane są treści takie jak:B Duże pliki multimedialne dostarczane za pośrednictwem regionalnie rozproszonych serwerów zewnętrznych dostawców usług CDN. Dane dostępowe są zatem przetwarzane na serwerach usługodawców. Nasi usługodawcy pracują dla nas w ramach realizacji zamówień. Nasi usługodawcy mają siedziby i/lub korzystają z serwerów w krajach spoza UE i EOG. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla tych krajów. Nasza współpraca z Tobą opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej z nimi współpracy, skontaktuj się z nami, korzystając z możliwości kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2.Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy i kontaktu

2.1 Przetwarzanie danych w celu przetwarzania umowy

Zbieramy dane osobowe, jeśli przekazujesz je nam w ramach zamówienia lub gdy się z nami kontaktujesz (np.B dobrowolnie poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe zostały oznaczone jako takie, ponieważ w tych przypadkach dane osobowe są nam niezbędne do realizacji umowy lub w celu przetworzenia Twojego kontaktu i bez tych informacji nie zrealizujesz zamówienia, lub nie można wysłać kontaktu. Jakie dane są gromadzone, można sprawdzić w odpowiednich formularzach wejściowych.
Podane przez Ciebie dane wykorzystujemy w celu realizacji umowy i przetwarzania Twoich zapytań zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. b RODO. Dalsze informacje na temat przetwarzania Twoich danych, w szczególności na temat przekazywania ich naszym usługodawcom w celu realizacji zamówienia, płatności i wysyłki, znajdziesz w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Po całkowitym zrealizowaniu umowy Twoje dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania oraz po upływie wszelkich okresów przechowywania danych podatkowych i handlowych zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. c RODO zostanie usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wykraczającym poza ten zakres, który jest dozwolony przez prawo i o którym informujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.

2.2 Kontakt

W ramach komunikacji z klientem zbieramy dane w celu obsługi Twoich zapytań zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. b RODO dane osobowe, jeśli nam je podasz, kontaktując się z nami (np.B dobrowolnie poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach dane są nam bezwzględnie potrzebne do przetworzenia Twojego kontaktu. Jakie dane są gromadzone, można sprawdzić w odpowiednich formularzach wejściowych. Po całkowitym rozpatrzeniu Twojego żądania Twoje dane zostaną usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wykraczającym poza ten zakres, który jest dozwolony przez prawo i o którym informujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.

3.Przetwarzanie danych w celu przetwarzania przesyłek

W celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. b RODO, przekazujemy Twoje dane firmie spedycyjnej, której zlecamy dostawę, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do dostarczenia zamówionego towaru.

 Przekazywanie danych dostawcom usług wysyłkowych w celu powiadomienia o wysyłce

Jeśli wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia, wyrażamy tę zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a RODO Twój adres e-mail i numer telefonu do wybranego dostawcy usług wysyłkowych, aby mógł się z Tobą skontaktować przed dostawą w celu powiadomienia o dostawie lub -voting może się z Tobą skontaktować.
Zgodę można odwołać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub bezpośrednio do dostawcy usług spedycyjnych na adres kontaktowy podany poniżej. Po odwołaniu usuniemy podane przez Ciebie w tym celu dane, chyba że wyraziłeś wyraźnie zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w zakresie wykraczającym poza zakres dozwolony przez prawo, o czym informujemy Cię w niniejszym oświadczeniu .

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Niemcy

4.Przetwarzanie danych w celu przetwarzania płatności

Przetwarzając płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z następującymi partnerami: dostawcami usług technicznych, instytucjami kredytowymi, dostawcami usług płatniczych.

4.1 Przetwarzanie danych w celu przetwarzania transakcji

W zależności od wybranej metody płatności przekazujemy dane niezbędne do przetworzenia transakcji płatniczej naszym dostawcom usług technicznych, którzy pracują dla nas w ramach realizacji zamówienia, lub zleconym instytucjom kredytowym lub wybranemu dostawcy usług płatniczych, o ile jest to konieczne do przetworzenia płatności. Służy to wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. b RODO. W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych sami zbierają dane niezbędne do realizacji płatności, m.in.B na własnej stronie internetowej lub poprzez integrację techniczną w procesie składania zamówienia. Obowiązuje oświadczenie o ochronie danych odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych partnerów zajmujących się przetwarzaniem płatności i podstaw naszej współpracy z nimi, skontaktuj się z nami, korzystając z możliwości kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

4.2 Przetwarzanie danych w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatniczych

W razie potrzeby przekazujemy naszym usługodawcom dalsze dane, które wykorzystują oni wraz z danymi niezbędnymi do przetworzenia płatności jako nasi podmioty przetwarzające w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatniczych (np.B Fakturowanie, przetwarzanie spornych płatności, wsparcie księgowe). Jest to zgodne z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście równoważenia interesów, w zakresie naszej ochrony przed oszustwami lub w efektywnym zarządzaniu płatnościami.

4.3 Sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej przy wyborze usług płatniczych Klarna

Zakup na konto za pośrednictwem Klarna
Jeśli zdecydujesz się skorzystać z usług płatniczych Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (zwanej dalej Klarna), prosimy Cię o zgodę zgodnie z art. . 6 ust. 1 s. 1 lit. a DSGVO, że możemy przekazać Klarnie dane niezbędne do przetworzenia płatności oraz sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej. W Niemczech agencje sporządzające raporty kredytowe wymienione w Oświadczeniu o ochronie danych firmy Klarna mogą być wykorzystywane do kontroli tożsamości i zdolności kredytowej. Klarna wykorzystuje otrzymane informacje na temat statystycznego prawdopodobieństwa niewywiązania się z płatności w celu podjęcia wyważonej decyzji o nawiązaniu, realizacji lub rozwiązaniu stosunku umownego. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy określony w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Może to oznaczać, że nie będziemy już mogli oferować Ci niektórych opcji płatności. Możesz także w każdej chwili odwołać swoją zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez firmę Klarna.

5.Reklama za pośrednictwem poczty elektronicznej

5.1 biuletyn e-mailowy z rejestracją

Jeśli zarejestrują się Państwo w celu otrzymywania naszego newslettera, będziemy wykorzystywać wymagane w tym celu lub udostępnione przez Państwa oddzielnie dane, aby regularnie przesyłać Państwu nasz biuletyn e-mailowy na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. RODO. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając wiadomość na opisaną poniżej opcję kontaktu lub poprzez link podany w tym celu w newsletterze. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Twój adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wykraczającym poza ten zakres, który jest dozwolony przez prawo i o którym informujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.

5.2 dostawa biuletynu

Biuletyn może być również wysyłany przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej z nimi współpracy, skontaktuj się z nami, korzystając z możliwości kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Nasi usługodawcy mają siedzibę i/lub korzystają z serwerów w USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony w przypadku USA. Nasza współpraca z Tobą opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

Nasi usługodawcy mają siedziby i/lub korzystają z serwerów w USA i innych krajach spoza UE i EOG. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla tych krajów. Nasza współpraca z Tobą opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

6.Pliki cookie i inne technologie

 Informacje ogólne

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszego serwisu i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach korzystamy z technologii obejmujących tzw. pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookies są usuwane wraz z zakończeniem sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu (tzw. pliki cookies). sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie).
Korzystamy z technologii niezbędnych do korzystania z niektórych funkcji naszego serwisu (np.B Funkcja koszyka) jest absolutnie konieczna. Technologie te zbierają adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej witryny internetowej (np. B Informacje o zawartości koszyka) są zbierane i przetwarzane. W ramach wyważenia interesów służy to nadrzędnym uzasadnionym interesom w postaci zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO.

Korzystamy z technologii również w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (np.B w celu wykazania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych), a także w celu analizy sieci i marketingu internetowego. Więcej informacji na ten temat, w tym odpowiednią podstawę prawną przetwarzania danych, można znaleźć w kolejnych rozdziałach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Ustawienia plików cookie dla Twojej przeglądarki znajdziesz pod następującymi linkami: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Jeśli jesteś zaangażowany w korzystanie z technologii zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a DSGVO, możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy opisany w oświadczeniu o ochronie danych.

7.Korzystanie z plików cookie i innych technologii do celów analizy sieci i celów reklamowych

Jeśli wyraziłeś zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a RODO, na naszej stronie internetowej używamy następujących plików cookie i innych technologii stron trzecich. Gdy cel ustanie i przestaniemy korzystać z danej technologii, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na temat możliwości wycofania zgody można znaleźć w sekcji „Pliki cookie i inne technologie”. Dalsze informacje, w tym podstawy naszej współpracy z każdym dostawcą, można znaleźć w poszczególnych technologiach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące dostawców i podstaw naszej z nimi współpracy, skontaktuj się z nami, korzystając z możliwości kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

7.1 Korzystanie z usług Google do celów analizy sieci i celów reklamowych

Korzystamy z technologii przedstawionych poniżej firmy Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Informacje zbierane automatycznie przez technologie Google na temat korzystania przez Ciebie z naszej witryny internetowej są z reguły przesyłane na serwer w Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony w przypadku USA. Nasza współpraca z Tobą opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.Jeżeli Twój adres IP jest gromadzony za pośrednictwem technologii Google, zostanie on skrócony poprzez aktywację anonimizacji IP, zanim zostanie zapisany na serwerach Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google i tam skrócony. O ile dla poszczególnych technologii nie określono inaczej, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy osobami wspólnie odpowiedzialnymi za daną technologię zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w Polityce prywatności Google.

 Google Analytics

W celu analizy witryny internetowej Google Analytics automatycznie zbiera i przechowuje dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej witryny), na podstawie których tworzone są profile użytkowania z wykorzystaniem pseudonimów. Można używać plików cookie. Twój adres IP z reguły nie będzie łączony z innymi danymi Google. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o realizację zamówień przez firmę Google.

 Reklamy Google

W celach reklamowych w wynikach wyszukiwania Google i na stronach internetowych osób trzecich, gdy odwiedzasz naszą witrynę, stosuje się tzw. Plik cookie Google Remarketing jest ustawiany automatycznie, poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej witryny) oraz za pomocą pseudonimowy CookieID i na podstawie odwiedzanych stron możliwe są reklamy oparte na zainteresowaniach. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy na swoim koncie Google aktywowali Państwo opcję „reklama spersonalizowana”. W takim przypadku, jeśli podczas odwiedzania naszej witryny będziesz zalogowany w Google, Google wykorzysta Twoje dane wraz z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla remarketingu na różnych urządzeniach.

W celu analizy witryny i śledzenia zdarzeń korzystamy z śledzenia konwersji Google Ads, aby zmierzyć Twoje późniejsze zachowania związane z użytkowaniem, jeśli trafiłeś na naszą witrynę za pośrednictwem reklamy Google Ads. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookies oraz dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszego serwisu na podstawie określonych przez nas zdarzeń, takich jak:B Wizyta na stronie internetowej lub rejestracja do newslettera) są rejestrowane, na podstawie których tworzone są profile użytkowników przy użyciu pseudonimów.

 Google reCAPTCHA

W celu ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem naszych formularzy internetowych i przed spamem za pośrednictwem zautomatyzowanego oprogramowania (tzw Boty) zbiera dane Google reCAPTCHA (adres IP, czas wizyty, informacje o przeglądarce oraz informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej witryny) i wykorzystuje tzw. JavaScript i pliki cookie analizują sposób, w jaki korzystasz z naszej witryny. Ponadto oceniane są inne pliki cookie przechowywane w Twojej przeglądarce przez usługi Google. Dane osobowe z pól wejściowych odpowiedniego formularza nie są odczytywane ani zapisywane.

 Czcionki Google

W celu jednolitego wyświetlania treści na naszej stronie internetowej, dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce) są gromadzone za pomocą kodu skryptowego „Google Fonts”, przesyłane do Google, a następnie przetwarzane przez Google. Nie mamy żadnego wpływu na późniejsze przetwarzanie danych.

7.2 Korzystanie z usług Facebooka do celów analizy sieci i celów reklamowych

 Korzystanie z Pixela Facebooka

Korzystamy z piksela Facebooka w ramach technologii przedstawionych poniżej firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Piksel Facebooka służy do przechowywania danych (adresu IP, czasu wizyty, informacji o urządzeniu i przeglądarce oraz informacji o korzystaniu przez Ciebie z naszej witryny na podstawie określonych przez nas zdarzeń, takich jak:B Odwiedzenie strony internetowej lub rejestracja do newslettera) są automatycznie gromadzone i zapisywane, na podstawie których tworzone są profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. W tym celu, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, piksel Facebooka automatycznie ustawia plik cookie, który automatycznie umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas odwiedzania innych stron internetowych przy użyciu pseudonimowego identyfikatora CookieID. Facebook będzie łączyć te informacje z innymi danymi z Twojego konta na Facebooku i wykorzystywać je do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu, w szczególności reklamy spersonalizowanej i grupowej.
Informacje automatycznie zbierane przez technologie Facebooka na temat korzystania przez Ciebie z naszej witryny są zazwyczaj wysyłane na serwer Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony w przypadku USA. Jeżeli za przekazanie danych do USA odpowiadamy my, nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebook.

 Reklamy na Facebooku

Korzystamy z reklam na Facebooku, aby reklamować tę witrynę na Facebooku i innych platformach. Określamy parametry danej kampanii reklamowej. Za precyzyjną realizację, w szczególności decyzję o umieszczeniu reklam poszczególnym użytkownikom, odpowiada Facebook. O ile dla poszczególnych technologii nie określono inaczej, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy współodpowiedzialnymi podmiotami zgodnie z art. 26 RODO. Wspólna odpowiedzialność ogranicza się do gromadzenia danych i ich przesyłania do Facebook Ireland. Nie dotyczy to późniejszego przetwarzania danych przez Facebook Ireland.

Na podstawie pseudonimowego identyfikatora pliku cookie ustawionego przez piksel Facebooka oraz danych zebranych na temat Twojego zachowania podczas korzystania z naszej witryny internetowej, wyświetlamy spersonalizowane reklamy za pośrednictwem piksela Facebooka Remarketing.

Za pośrednictwem piksela Facebooka Konwersje W celu analizy sieci i śledzenia zdarzeń mierzymy Twoje późniejsze zachowanie w zakresie użytkowania, jeśli trafiłeś na naszą witrynę za pośrednictwem reklamy z reklam na Facebooku. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o realizację zamówień przez Facebook.

8.Media społecznościowe

8.1 Wtyczki społecznościowe z Facebooka, Instagrama, Pinteresta

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są przyciski społecznościowe z sieci społecznościowych. Są one zintegrowane ze stroną jedynie jako linki HTML, tak że przy wejściu na naszą stronę internetową nie zostaje nawiązane połączenie z serwerami danego dostawcy. Jeśli klikniesz na jeden z przycisków, strona danego serwisu społecznościowego otworzy się w nowym oknie Twojej przeglądarki. Możesz tam na przykład:B naciśnij przycisk Lubię to lub udostępnij.

8.2 Nasza obecność w Internecie na Facebooku, Instagramie, YouTube, Pintereście

Jeśli wyraziłeś zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. RODO odpowiedniemu operatorowi mediów społecznościowych, gdy odwiedzisz naszą obecność online w wyżej wymienionych mediach społecznościowych, Twoje dane zostaną automatycznie zebrane i zapisane do celów badań rynkowych i reklamowych, na podstawie których tworzone będą profile użytkowania z wykorzystaniem pseudonimów. Można je wykorzystać m.in.B Aby wyświetlać reklamy na platformach i poza nimi, które prawdopodobnie odpowiadają Twoim zainteresowaniom. W tym celu zazwyczaj wykorzystywane są pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez danego operatora mediów społecznościowych, a także możliwości kontaktu i związanych z tym praw oraz możliwości ustawień w celu ochrony Twojej prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostawcy, do których link znajduje się poniżej. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w tej kwestii, możesz się z nami skontaktować.

Facebook to oferta firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland”) Informacje automatycznie zbierane przez firmę Facebook Ireland na temat korzystania przez Ciebie z naszej obecności online na Facebooku są zazwyczaj wysyłane na serwer Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony w przypadku USA. Nasza współpraca z Tobą opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.Przetwarzanie danych podczas odwiedzania fanpage’a na Facebooku odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy współodpowiedzialnymi podmiotami zgodnie z art. 26 RODO. Dalsze informacje (informacje o danych Insights) można znaleźć tutaj.

Instagram to oferta firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland”) Informacje automatycznie zbierane przez firmę Facebook Ireland na temat korzystania przez Ciebie z naszej obecności online na Instagramie są zazwyczaj wysyłane na serwer Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony w przypadku USA. Nasza współpraca z Tobą opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.Przetwarzanie danych podczas odwiedzania fanpage’a na Instagramie odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy współodpowiedzialnymi podmiotami zgodnie z art. 26 RODO. Dalsze informacje (informacje o danych Insights) można znaleźć tutaj.

YouTube to oferta firmy Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Informacje zbierane automatycznie przez Google na temat korzystania przez Ciebie z naszej obecności online na YouTube są z reguły przesyłane na serwer w Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony w przypadku USA. Nasza współpraca z Tobą opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

Pinterest to oferta firmy Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia („Pinterest”). Informacje zbierane automatycznie przez Pinteresta na temat korzystania przez Ciebie z naszej obecności online na Pintereście są zazwyczaj wysyłane na serwer Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony w przypadku USA. Nasza współpraca z Tobą opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

9.Opcje kontaktu i Twoje prawa

9.1 Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO masz prawo żądania informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych w zakresie tam określonym;
 • zgodnie z art. 16 RODO masz prawo do niezwłocznego żądania sprostowania przechowywanych przez nas nieprawidłowych lub kompletnych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO masz prawo żądać usunięcia przechowywanych u nas Twoich danych osobowych, chyba że konieczne jest ich dalsze przetwarzanie
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
  • ze względu na interes publiczny lub
  • jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 RODO masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, w zakresie w jakim
  • podważasz dokładność danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się jego usunięciu;
  • nie potrzebujemy już danych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub
  • Ty zgodnie z art. 21 RODO wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania;
 • zgodnie z art. 20 RODO prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do żądania ich przesłania innej osobie odpowiedzialnej
 • ;
 • zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z organem nadzorczym co do zasady możesz się skontaktować w swoim zwykłym miejscu zamieszkania, pracy lub w siedzibie naszej firmy.

Prawo do sprzeciwu

Jeśli przetwarzamy dane osobowe w sposób wyjaśniony powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście równoważenia interesów, możesz sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili skorzystać z tego prawa w sposób opisany powyżej. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w innych celach, masz prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją ku temu powody wynikające z Twojej szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Ciebie z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub jeżeli przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub w celu obrony roszczeń prawnych.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego. Nie będziemy już wówczas przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.

9.2 możliwości kontaktu

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania Twoich danych osobowych, informacji, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, a także cofnięcia wyrażonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, skontaktuj się z nami bezpośrednio za pomocą dane kontaktowe w naszej nocie prawnej.


Oświadczenie o ochronie danych sporządzone we współpracy z autorem tekstów prawnych Trusted Shops we współpracy z FÖHLISCH Rechtsanwälte.