Všeobecné smluvní podmínky

1.Rozsah

Následující obchodní podmínky platí pro všechny objednávky prostřednictvím našeho online obchodu. Náš internetový obchod je zaměřen výhradně na spotřebitele.

Spotřebitel je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který nelze primárně přičíst její obchodní nebo nezávislé profesní činnosti. Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost způsobilá k právním úkonům, která při uzavírání právního obchodu jedná v rámci výkonu své obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti.

2.Smluvní partner, uzavření smlouvy, možnosti nápravy

Kupní smlouva je uzavřena se společností dieso GmbH.

Umístěním produktů do internetového obchodu dáváme závaznou nabídku k uzavření smlouvy na tyto položky. Naše produkty můžete nejprve nezávazně vložit do nákupního košíku a své údaje opravit kdykoli před odesláním závazné objednávky pomocí opravných pomůcek, které jsou uvedeny a vysvětleny v procesu objednávky. Smlouva je uzavřena přijetím nabídky na zboží obsažené v nákupním košíku kliknutím na tlačítko objednat. Ihned po odeslání objednávky obdržíte další potvrzení e-mailem.

3.Jazyk smlouvy, úložiště textu smlouvy

Jazyk(y) k dispozici pro uzavření smlouvy: němčina

Text smlouvy uložíme a údaje objednávky a naše všeobecné obchodní podmínky vám zašleme v textové podobě. Z bezpečnostních důvodů již není text smlouvy přístupný přes internet.

4. Dodací podmínky

K uvedeným cenám produktů se připočítávají náklady na dopravu. Více o ceně dopravy se dozvíte v nabídkách nebo Pokynech k odeslání.

Doručujeme pouze poštou. Vlastní odběr produktu bohužel není možný.

Dodáváme také do balíren. Jak se toto zadává správně, je vysvětleno v našich Pokynech k odeslání a Časté dotazy.

Upozorňujeme, že ve výjimečných případech nejsme povinni dodat objednané zboží, pokud jsme zboží objednali správně, ale nebylo správně nebo včas doručeno (shodná zajišťovací transakce). Navíc nejsme oprávněni převzít riziko spojené s obstaráním objednaného zboží.

Pokud je ve sledování zásilky uvedeno, že vaše zásilka byla doručena, ale neobdrželi jste žádné zboží, kontaktujte nás do tří dnů od uvedeného data doručení. Aby bylo možné podniknout další kroky, musí být tato lhůta dodržena. Další informace jsou vysvětleny v našich častých dotazech.

Pokud nebude možné vaši objednávku vícekrát doručit z důvodů, za které neneseme naši odpovědnost, přijetí bude odmítnuto nebo zásilka nebude vyzvednuta z balírny/pobočky, bude nám vrácena. V těchto případech je to ekvivalentní odvolání. Tím se smlouva automaticky převede na dohodu o odstoupení. Zaplacené položky vrátíme po odečtení případných dodatečných nákladů (např. Poštovné 4,00 až 6,90 EUR), vráceny peníze.

5.Platba

V našem obchodě jsou obecně dostupné následující způsoby platby:

Kreditní karta
Během procesu objednávky zadáváte údaje o své kreditní kartě. Vaše karta bude stržena ihned po zadání objednávky.

PayPal
Chcete-li zaplatit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.a r.l et Cie, S.CA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (“PayPal”), abyste mohli platit, musíte být zaregistrováni u PayPal, identifikovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební instrukce. Platební transakce je provedena službou PayPal ihned po zadání objednávky. Další informace obdržíte během procesu objednávky.

Sofort by klarna
Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, musíte mít aktivovaný bankovní účet pro online bankovnictví, se odpovídajícím způsobem identifikujte a potvrďte platební příkaz. Z vašeho účtu bude stržena částka ihned po zadání objednávky. Další informace obdržíte během procesu objednávky.

Google Pay
Chcete-li zaplatit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“), musíte být registrováni u společnosti Google, mít aktivovanou funkci Google Pay, identifikovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební pokyn. Platební transakce je provedena ihned po zadání objednávky. Další informace obdržíte během procesu objednávky.

Apple Pay
Chcete-li zaplatit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA („Apple“), musíte používat prohlížeč „Safari“, být registrován u společnosti Apple, mít aktivovanou funkci Apple Pay, identifikovat se svými přístupovými údaji a pokyny k platbě potvrdit . Platební transakce je provedena ihned po zadání objednávky. Další informace obdržíte během procesu objednávky.

Amazon Pay
Chcete-li zaplatit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Amazon Payments Europe S.CA 38 avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg („Amazon“), musíte být registrováni u Amazonu, identifikovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební pokyn. Platební transakce bude provedena do jednoho bankovního dne po zadání objednávky. Bankovním pracovním dnem je každý pracovní den s výjimkou sobot, federálních státních svátků a 24. A 31. prosince každého roku. Další informace obdržíte během procesu objednávky.

Klarna
Ve spolupráci s poskytovatelem platebních služeb Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko („Klarna“), nabízíme vám následující možnosti platby. Platba přes Klarna je dostupná pouze pro spotřebitele. Není-li níže uvedeno jinak, platba prostřednictvím společnosti Klarna vyžaduje úspěšnou adresu a kontrolu kreditu a provádí se přímo společnosti Klarna. Další informace naleznete v příslušné možnosti platby a v procesu objednávky.

Nákup na účet přes Klarna

Splatnost fakturované částky je 14 dní po odeslání zboží a obdržení faktury.

Klarna kreditní karta

V procesu objednávky zadáte údaje o své kreditní kartě. Platba z vaší karty bude společností Klarna stržena ihned po zadání objednávky. Neexistuje žádná adresa ani kontrola kreditu.

6.Výhrada vlastnictví​​​​​​​

Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.

7.Záruka a záruky​​​​​​

Použitelnost zákonného zákona o odpovědnosti za vady

Pokud není níže výslovně dohodnuto jinak, platí zákon o odpovědnosti.
Následující omezení a zkrácené lhůty se nevztahují na nároky z důvodu škod způsobených námi, našimi právními zástupci nebo zástupnými zástupci

  • v případě zranění života, těla nebo zdraví
  • v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinnosti nebo podvodného úmyslu
  • v případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se může smluvní partner pravidelně spolehnout (hlavní povinnosti)
  • jako součást příslibu záruky, je-li dohodnuto, nebo
  • pokud je otevřena oblast působnosti zákona o odpovědnosti za výrobek.

Omezení pro spotřebitele

Při nákupu použitého zboží spotřebitelem platí: pokud se vada objeví po uplynutí jednoho roku od dodání zboží, nároky z vad jsou vyloučeny. Vady, které se vyskytnou do jednoho roku od dodání zboží, lze uplatnit v zákonné promlčecí lhůtě dvou let od dodání zboží.

Záruky a zákaznický servis

Informace o případných dodatečných zárukách a jejich přesné podmínky naleznete u produktu a na speciálních informačních stránkách v e-shopu.

8.Odpovědnost​​​​​​​

Vždy máme neomezenou odpovědnost za nároky v důsledku škod způsobených námi, našimi právními zástupci nebo zástupnými zástupci

  • v případě zranění života, těla nebo zdraví,
  • v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností,
  • pro přísliby záruky, pokud byly dohodnuty, nebo
  • pokud je otevřena oblast působnosti zákona o odpovědnosti za výrobek.

V případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se může smluvní partner pravidelně spolehnout (hlavní povinnosti) z důvodu lehké nedbalosti naší části, našich právních zástupců nebo zástupců, je odpovědnost omezena na částku Škody předvídatelné v době uzavření smlouvy jsou omezené, což je obvykle nutné očekávat.
Dále jsou vyloučeny nároky na náhradu škody.

9.Řešení sporů​​​​​​​

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou naleznete zde. Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím výborem.

Smluvní podmínky vytvořené právním copywriterem Trusted Shops ve spolupráci s FÖHLISCH Rechtsanwälte.

10.Reklamace/chybné doručení

Pokud jste obdrželi poškozenou nebo nesprávnou položku, kontaktujte nás do tří dnů od uvedeného data doručení. Pro vrácení je nutný předchozí kontakt. Aby bylo možné podniknout další kroky, musí být tato lhůta dodržena. Pro registraci reklamace nebo nesprávného doručení použijte náš portál pro vrácení zboží. Více se dozvíte v častých dotazech.

11. Poškození při přepravě

Pokud obdržíte zboží se zjevným poškozením při přepravě, žádáme Vás, abyste tyto vady neprodleně reklamovali u doručovatele, zdokumentovali vady pomocí fotografií a do tří dnů nás kontaktovali. Nedodržení termínu znamená, že nemůžeme vady reklamovat u poskytovatele přepravních služeb a nebudou vám uhrazeny náklady. Další informace o procesu jsou popsány v našich častých dotazech.

12. Dárkové poukazy

K odeslání dárkového poukazu je vyžadována správná e-mailová adresa.

Nepřijímáme žádnou odpovědnost v případě ztráty dárkového poukazu.

Poukaz Pummys™ lze použít až do úplného využití a kredit nebude vyplacen ani nebude úročen.

V případě vrácení zboží zakoupeného s dárkovým poukazem bude kupní cena připsána na poukaz.

Zakoupením a/nebo použitím dárkového poukazu souhlasíte s obchodními podmínkami, které vám byly dány při nákupu.

13. Slevové kódy

Odpovídající slevový kód lze u každého zákazníka uplatnit jednou na nákup.

Každý slevový kód lze použít pouze jednou na zákazníka při nákupu a slevové kódy nelze vzájemně kombinovat. Na jednu objednávku lze použít pouze jeden slevový kód.

Na již dokončenou objednávku není možné dodatečně uplatnit slevový kód.

V případě vrácení nebo zrušení bude vrácena pouze snížená kupní cena. Na vrácení slevového kódu nebo vystavení nového slevového kódu není nárok

14. Právo na odstoupení od smlouvy

Informace o právu na odstoupení od smlouvy naleznete zde.