Prohlášení o ochraně dat

Osobou odpovědnou za zpracování údajů je:
dieseo GmbH
Sophienblatt 40
24103 Kiel

E-mail: hallo@pummys.com

Těší nás váš zájem o náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže vás budeme podrobně informovat o tom, jak je s vašimi údaji nakládáno.

1.Přístup k datům a hosting

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Při každém přístupu na webovou stránku webový server automaticky uloží tzv. soubor protokolu serveru, který např.b obsahuje název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas načtení, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a vyhledání dokumentuje. Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšování naší nabídky. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují při zvažování našich zájmů, na správné prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. f GDPR. Veškeré přístupové údaje budou vymazány nejpozději do sedmi dnů po ukončení vaší návštěvy stránek.

1.1 Hosting

Služby pro hostování a zobrazování webových stránek jsou částečně poskytovány našimi poskytovateli služeb v rámci zpracování naším jménem. Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak, jsou všechny přístupové údaje a všechna data shromážděná ve formulářích uvedených na této webové stránce zpracovávána na jejích serverech. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, kontaktujte nás pomocí kontaktní možnosti popsané v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v USA a dalších zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: Kanada

1.2 Síť pro doručování obsahu

Pro účely kratších časů načítání používáme u některých nabídek tzv. síť pro doručování obsahu (“CDN”). Tato služba poskytuje obsah jako:b Velké mediální soubory dodávané prostřednictvím regionálně distribuovaných serverů externích poskytovatelů služeb CDN. Přístupové údaje jsou tedy zpracovávány na serverech poskytovatelů služeb. Naši poskytovatelé služeb pro nás pracují v rámci zpracování objednávek. Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, kontaktujte nás pomocí kontaktní možnosti popsané v tomto prohlášení o ochraně údajů.

2.Zpracování údajů pro zpracování smlouvy a kontaktování

2.1 Zpracování údajů pro zpracování smlouvy

Osobní údaje shromažďujeme, pokud nám je poskytnete v rámci objednávky nebo když nás kontaktujete (např.b dobrovolně prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech potřebujeme údaje použít ke zpracování smlouvy resp ke zpracování Vašeho kontaktu a bez těchto údajů objednávku nedokončíte, popř nelze odeslat kontakt. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů.
Údaje, které nám poskytnete, používáme k plnění smlouvy a zpracování vašich dotazů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. b GDPR. Další informace o zpracování vašich údajů, zejména o předání našim poskytovatelům služeb pro účely zpracování objednávky, platby a dopravy, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů. Po úplném zpracování smlouvy budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a po uplynutí případných daňových a obchodněprávních lhůt uchovávání v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. c GDPR bude vymazáno, pokud nedáte výslovný souhlas s dalším používáním vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. DSGVO nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co je povoleno zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

2.2 Kontakt

V rámci komunikace se zákazníky shromažďujeme údaje pro zpracování vašich dotazů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. b GDPR osobní údaje, pokud nám je poskytnete, když nás kontaktujete (např.b dobrovolně prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje nezbytně potřebujeme ke zpracování vašeho kontaktu. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Jakmile bude vaše žádost plně zpracována, budou vaše údaje vymazány, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším použitím vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. DSGVO nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co je povoleno zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

3.Zpracování údajů za účelem zpracování expedice

K plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. b GDPR, předáváme vaše údaje poskytovateli přepravních služeb pověřenému dodáním v rozsahu, který je nezbytný pro dodání objednaného zboží.

 Přenos dat poskytovatelům přepravních služeb za účelem oznámení o odeslání

Pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas během objednávky nebo po ní, udělujeme tento souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. GDPR vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo vybranému poskytovateli přepravních služeb, aby vás mohl před doručením kontaktovat za účelem oznámení o doručení nebo -hlasování vás může kontaktovat.
Souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo přímo poskytovateli přepravních služeb na níže uvedenou kontaktní adresu. Po odvolání vymažeme údaje, které jste za tímto účelem poskytli, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo si nevyhrazujeme právo použít vaše údaje nad rámec toho, co je povoleno zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení. .

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Německo

4.Zpracování dat pro zpracování plateb

Při zpracování plateb v našem internetovém obchodě spolupracujeme s těmito partnery: poskytovatelé technických služeb, úvěrové instituce, poskytovatelé platebních služeb.

4.1 Zpracování dat pro zpracování transakcí

V závislosti na zvolené platební metodě předáváme údaje nezbytné pro zpracování platební transakce našim poskytovatelům technických služeb, kteří pro nás pracují v rámci zpracování objednávky, nebo pověřeným úvěrovým institucím nebo vybranému poskytovateli platebních služeb, pokud je to nezbytné pro zpracování platby. To slouží k plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. b GDPR. V některých případech poskytovatelé platebních služeb sami shromažďují údaje potřebné pro zpracování platby, např.b na vaší vlastní webové stránce nebo prostřednictvím technické integrace v objednávkovém procesu. Platí prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich partnerů pro zpracování plateb a základu naší spolupráce s nimi, kontaktujte nás pomocí kontaktní možnosti popsané v tomto prohlášení o ochraně údajů.

4.2 Zpracování údajů za účelem předcházení podvodům a optimalizace našich platebních procesů

V případě potřeby poskytujeme našim poskytovatelům služeb další údaje, které používají společně s údaji nezbytnými pro zpracování platby jako naši zpracovatelé za účelem předcházení podvodům a optimalizace našich platebních procesů (např.b Fakturace, zpracování sporných plateb, účetní podpora). To je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. f GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují v rámci vyvažování zájmů, při naší ochraně proti podvodům resp. v efektivní správě plateb.

4.3 Kontrola identity a bonity při výběru platebních služeb Klarna

Nákup na účet přes Klarna
Pokud se rozhodnete využívat platební služby Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen Klarna), žádáme vás o souhlas v souladu s čl. . 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. DSGVO, že můžeme předávat údaje nezbytné pro zpracování platby a ověření identity a bonity společnosti Klarna. V Německu lze pro kontroly identity a bonity použít agentury pro hlášení úvěru uvedené v Prohlášení o ochraně údajů společnosti Klarna. Klarna využívá obdržené informace o statistické pravděpodobnosti prodlení s platbou k vyváženému rozhodování o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost uvedenou v tomto prohlášení o ochraně údajů. To může znamenat, že vám již nemůžeme nabízet určité možnosti platby. Svůj souhlas s tímto používáním osobních údajů od společnosti Klarna můžete také kdykoli odvolat.

5.Reklama prostřednictvím e-mailu

5.1 e-mailový zpravodaj s registrací

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, použijeme údaje k tomu požadované nebo vámi poskytnuté samostatně k pravidelnému zasílání našeho e-mailového zpravodaje na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. GDPR. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit, a to buď zasláním zprávy na níže popsanou možnost kontaktu, nebo prostřednictvím odkazu uvedeného k tomuto účelu v newsletteru. Po odhlášení vymažeme vaši e-mailovou adresu ze seznamu příjemců, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším použitím vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. DSGVO nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co je povoleno zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

5.2 doručování newsletteru

Zpravodaj mohou být také zasílány našimi poskytovateli služeb v rámci zpracování naším jménem. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, kontaktujte nás pomocí kontaktní možnosti popsané v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v USA Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v USA a dalších zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.

6.Soubory cookie a další technologie

 Obecné informace

Aby byla návštěva našich webových stránek atraktivní a aby bylo možné využívat určité funkce, používáme na různých stránkách technologie včetně takzvaných cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány na konci relace prohlížeče, tj. poté, co zavřete prohlížeč (takzvané soubory cookie). soubory cookie relace). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie).
Používáme technologie, které jsou nutné k používání určitých funkcí našich webových stránek (např.b funkce nákupního košíku) je naprosto nezbytná. Tyto technologie shromažďují IP adresu, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek (např. b Informace o obsahu nákupního košíku) jsou shromažďovány a zpracovávány. V rámci vyvažování zájmů to slouží nadřazeným oprávněným zájmům na optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. f GDPR.

Využíváme také technologie k plnění právních povinností, kterým podléháme (např.b za účelem prokázání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů), dále pro analýzu webu a online marketing. Další informace k tomu, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Nastavení souborů cookie pro váš prohlížeč naleznete pod následujícími odkazy: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Pokud se podílíte na používání technologií v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. a DSGVO, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v prohlášení o ochraně údajů.

7.Používání souborů cookie a dalších technologií pro analýzu webu a reklamní účely

Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. GDPR, používáme na našich webových stránkách následující soubory cookie a další technologie třetích stran. Jakmile účel pomine a přestaneme používat příslušnou technologii, údaje shromážděné v této souvislosti budou vymazány. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucí účinností. Další informace o vašich možnostech odvolání naleznete v části „Cookies a další technologie“. Další informace, včetně základu naší spolupráce s každým poskytovatelem, naleznete u jednotlivých technologií. Máte-li jakékoli dotazy ohledně poskytovatelů a základu naší spolupráce s nimi, kontaktujte nás pomocí kontaktní možnosti popsané v tomto prohlášení o ochraně údajů.

7.1 Používání služeb Google k analýze webu a reklamním účelům

Používáme níže uvedené technologie od společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace automaticky shromážděné technologiemi Google o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam se ukládají. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.Pokud je vaše IP adresa shromažďována prostřednictvím technologií Google, bude před uložením na servery Google zkrácena aktivací anonymizace IP adresy. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google a tam zkrácena. Není-li u jednotlivých technologií uvedeno jinak, zpracování dat probíhá na základě dohody mezi spoluodpovědnými za příslušnou technologii v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

 Google Analytics

Pro účely analýzy webových stránek Google Analytics automaticky shromažďuje a ukládá údaje (IP adresu, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek), ze kterých se pomocí pseudonymů vytvářejí profily použití. Soubory cookie lze používat. Vaše IP adresa obecně nebude kombinována s jinými údaji od společnosti Google. Zpracování údajů probíhá na základě smlouvy o zpracování objednávky společností Google.

 Google Ads

Pro reklamní účely ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran, když navštívíte naše webové stránky, tzv. Google Remarketing Cookie je nastaven, což se provádí automaticky shromažďováním a zpracováním údajů (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek) a pomocí pseudonymní CookieID a na Na základě navštívených stránek je možná zájmově orientovaná reklama. Zpracování dat nad rámec tohoto zpracování probíhá pouze v případě, že jste ve svém účtu Google aktivovali nastavení „personalizovaná reklama“. V tomto případě, pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke Google, použije Google vaše data spolu s daty Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními.

Pro analýzu webových stránek a sledování událostí používáme Sledování konverzí Google Ads k měření vašeho následného chování při používání, pokud jste na náš web přišli prostřednictvím reklamy Google Ads. Za tímto účelem mohou být použity soubory cookie a údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek na základě námi specifikovaných událostí, jako jsou:b Návštěva webové stránky nebo registrace newsletteru) jsou zaznamenávány, ze kterých jsou pomocí pseudonymů vytvořeny uživatelské profily.

 Google reCAPTCHA

Za účelem ochrany před zneužitím našich webových formulářů a před spamem prostřednictvím automatizovaného softwaru (tzv. Bots) shromažďuje data Google reCAPTCHA (IP adresa, čas návštěvy, informace o prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek) a využívá tzv. JavaScript a soubory cookie analyzují vaše používání našich webových stránek. Kromě toho jsou vyhodnocovány další soubory cookie uložené ve vašem prohlížeči službami Google. Ze vstupních polí příslušného formuláře se osobní údaje nečtou ani neukládají.

 Písma Google

Za účelem jednotného zobrazení obsahu na našich webových stránkách jsou data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči) shromažďována pomocí skriptového kódu „Google Fonts“, předávána společnosti Google a následně zpracovávána společností Google. Na toto následné zpracování údajů nemáme žádný vliv.

7.2 Používání služeb Facebooku pro analýzu webu a reklamní účely

 Použití Facebook Pixel

Facebook pixel používáme jako součást níže uvedených technologií od Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Facebook Pixel se používá k ukládání dat (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek na základě námi specifikovaných událostí, jako jsou:b Návštěva webové stránky nebo registrace k odběru newsletteru) je automaticky shromažďována a ukládána, z čehož jsou pomocí pseudonymů vytvářeny uživatelské profily. Za tímto účelem, když navštívíte naši webovou stránku, Facebook pixel automaticky nastaví cookie, která automaticky umožní vašemu prohlížeči rozpoznat, když navštívíte jiné webové stránky pomocí pseudonymního CookieID. Facebook tyto informace spojí s dalšími údaji z vašeho účtu na Facebooku a použije je k sestavování zpráv o aktivitě na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu, zejména personalizované a skupinové reklamy.
Informace automaticky shromážděné technologiemi Facebooku o vašem používání našich webových stránek jsou obvykle odesílány na server společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA a tam uloženy. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Pokud je předávání údajů do USA naší odpovědností, je naše spolupráce založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů. Další informace o zpracování údajů Facebookem naleznete v informacích o ochraně údajů Facebook.

 Reklamy na Facebooku

K inzerci tohoto webu na Facebooku a dalších platformách používáme reklamy na Facebooku. Stanovíme parametry příslušné reklamní kampaně. Facebook je zodpovědný za přesnou implementaci, zejména rozhodnutí o umístění reklam jednotlivým uživatelům. Pokud není u jednotlivých technologií uvedeno jinak, zpracování dat probíhá na základě dohody mezi spoluodpovědnými podle čl. 26 GDPR. Společná odpovědnost je omezena na shromažďování údajů a jejich přenos do společnosti Facebook Ireland. To se nevztahuje na následné zpracování údajů společností Facebook Ireland.

Na základě pseudonymního ID souboru cookie nastaveného Facebook Pixel a shromážděných údajů o vašem chování při používání na našich webových stránkách provozujeme personalizovanou reklamu prostřednictvím Facebook Pixel Remarketing.

Přes Facebook Pixel Konverze Pro analýzu webu a sledování událostí měříme vaše následné chování při používání, pokud jste na naše webové stránky přišli prostřednictvím reklamy z Facebook Ads. Zpracování údajů probíhá na základě smlouvy o zpracování objednávky Facebookem.

8.Sociální média

8.1 Sociální pluginy z Facebooku, Instagramu, Pinterestu

Na našem webu se používají tlačítka sociálních sítí ze sociálních sítí. Ty jsou do stránky integrovány pouze jako odkazy HTML, takže při přístupu na naši webovou stránku není navázáno žádné spojení se servery příslušného poskytovatele. Pokud kliknete na jedno z tlačítek, otevře se webová stránka příslušné sociální sítě v novém okně vašeho prohlížeče. Zde můžete například:b stiskněte tlačítko To se mi líbí nebo sdílet.

8.2 Naše online přítomnost na Facebooku, Instagramu, YouTube, Pinterestu

Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 str. 1 lit. GDPR příslušnému provozovateli sociálních médií, když navštívíte naši online přítomnost na výše uvedených sociálních médiích, vaše údaje budou automaticky shromažďovány a ukládány pro účely průzkumu trhu a reklamy, ze kterých se pomocí pseudonymů vytvářejí uživatelské profily. Ty lze použít např.b Chcete-li zobrazovat reklamy na platformách i mimo ně, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. K tomuto účelu se obvykle používají soubory cookie. Podrobné informace o zpracování a používání údajů příslušným provozovatelem sociálních sítí, jakož i možnostech kontaktu a vašich souvisejících právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí naleznete v níže uvedených informacích o ochraně údajů poskytovatele. Pokud s tím stále potřebujete pomoci, můžete nás kontaktovat.

Facebook je nabídka společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook Irsko“) Informace automaticky shromážděné společností Facebook Ireland o vašem používání naší online přítomnosti na Facebooku jsou obvykle odesílány na server společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA a tam uloženy. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.Zpracování údajů při návštěvě fanouškovské stránky na Facebooku je založeno na dohodě mezi spoluodpovědnými v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace (informace o datech Insights) naleznete zde.

Instagram je nabídka od společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook Irsko“) Informace automaticky shromažďované společností Facebook Ireland o vašem používání naší online přítomnosti na Instagramu jsou obvykle odesílány na server společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA a tam uloženy. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.Zpracování údajů při návštěvě fanouškovské stránky Instagramu je založeno na dohodě mezi spoluodpovědnými v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace (informace o datech Insights) naleznete zde.

YouTube je nabídka společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace, které Google automaticky shromažďuje o vašem používání naší online přítomnosti na YouTube, se obvykle přenášejí na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam se ukládají. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.

Pinterest je nabídka od společnosti Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko („Pinterest“). Informace automaticky shromážděné Pinterestem o vašem používání naší online přítomnosti na Pinterestu jsou obvykle odesílány na server Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA a tam uloženy. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.

9.Možnosti kontaktu a vaše práva

9.1 Vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • podle čl. 15 GDPR máte právo požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, v rozsahu tam uvedeném;
 • podle čl. 16 GDPR máte právo okamžitě požádat o opravu nesprávných nebo úplných osobních údajů, které ukládáme;
 • podle čl. 17 GDPR máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů, které ukládáme, pokud není vyžadováno další zpracování
  • uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
  • pro splnění zákonné povinnosti;
  • z důvodů veřejného zájmu nebo
  • je nezbytné k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, a to v rozsahu, v jakém
  • zpochybňujete přesnost údajů;
  • zpracování je nezákonné, ale odmítáte jeho vymazání;
  • data již nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo
  • Vy v souladu s čl. 21 GDPR vznesli námitku proti zpracování;
 • podle čl. 20 GDPR právo obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné osobě
 • podle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu. Na dozorový úřad se můžete zpravidla obrátit v místě svého obvyklého bydliště či zaměstnání nebo v sídle naší společnosti.

Právo na námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují v kontextu vyvažování zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu, můžete toto právo uplatnit kdykoli, jak je popsáno výše. Pokud je zpracování prováděno pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze v případě, že existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace.

Po uplatnění vašeho práva vznést námitku již nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je zpracováním tvrzení, výkon nebo k obhajobě právních nároků.

To neplatí, pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu. Poté již nebudeme pro tento účel zpracovávat vaše osobní údaje.

9.2 možnosti kontaktu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, informací, oprav, omezení nebo výmazu údajů, jakož i odvolání uděleného souhlasu nebo námitky proti konkrétnímu použití údajů, kontaktujte nás prosím přímo pomocí kontaktní údaje v našem právním upozornění.


Prohlášení o ochraně údajů vytvořené právním copywriterem Trusted Shops ve spolupráci s FÖHLISCH Rechtsanwälte.