Annuleringsbeleid

Consumenten hebben een herroepingsrecht van 14 dagen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt ​​14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen of heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Pummys.com | Pummys - DIESEO GmbH, Edisonstraße 20, Tor 26/27, 24145 Kiel, Deutschland) over uw beslissing om dit contract te herroepen via ons retourportaal.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de retourzending vóór het verstrijken van de herroepingstermijn in ons retourportaal registreert.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, restitueren wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (maar exclusief eventuele extra kosten die voortvloeien uit het gebruik van een andere bezorgmethode dan die door ons is verstrekt) Als u ervoor heeft gekozen de goedkoopste aangeboden standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na ontvangst van de retourzending in ons magazijn.

Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen ; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in ieder geval niet later dan drie dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de deadline van drie dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen vast te stellen.

Bewaar het bewijs van retournering totdat we een terugbetaling hebben gedaan of een nieuwe bestelling hebben verzonden. Dit bewijs moet het retouradres, het gewicht van het pakket en, indien van toepassing, een trackingnummer bevatten. Een dergelijk bewijs kan bijvoorbeeld het ontvangstbewijs zijn. Zorg ervoor dat de medewerker van de verzenddienst deze gegevens op het verzendbewijs noteert.

Retourzendingen die zonder voorafgaande kennisgeving en na de herroepingstermijn worden ontvangen, evenals beschadigde of versleten artikelen, worden gedurende een periode van 7 dagen bewaard. Binnen deze termijn verwachten wij dat u een retourlabel verstrekt waarmee u de goederen naar u terug kunt sturen. Anders behouden wij ons het recht voor om de artikelen aan een liefdadigheidsorganisatie te schenken.

Annuleringsbeleid opgesteld met de juridische copywriter van Trusted Shops in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.

Verzendkosten voor retourneren 

In principe draagt ​​u de directe kosten van het retourneren van de goederen.

Terugbetaling bij waardeverlies 

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen vast te stellen.

Kortingen en kortingen

Aanbiedingen gedaan naar aanleiding van een eerdere bestelling van (pummys.com) kan alleen worden gegarandeerd in verband met de bovengenoemde bestelling. Bij retournering van bovengenoemde gerelateerde bestellingen wordt de gereduceerde bestelling terugbetaald. Elke aanbieding, korting of ander voordeel aangeboden door (pummys.com) is vrijwillig. Zelfs meerdere subsidies geven geen aanleiding tot een juridische aanspraak op toekomstige kortingen, promoties of andere voordelen.

Houd er rekening mee dat deze promoties een gesloten aanbieding zijn. Houd er bij een retournering rekening mee dat de actie voor de gehele bestelling vervalt en dat het gratis paar moet worden toegevoegd aan de retourzending.

Cadeaus

Cadeaus ontvangen in verband met een eerdere bestelling van (pummys.com) kan alleen worden gegarandeerd in verband met de bovengenoemde bestelling. Bij retournering of zelfs gedeeltelijke retournering van bovengenoemde gerelateerde bestellingen dient het cadeau ook geretourneerd te worden indien niet meer aan de voorwaarden voor het cadeau voldaan is om voor terugbetaling in aanmerking te komen. Voorbeeld: Een aanbieding waarbij u een gratis geschenk krijgt als u meerdere artikelen koopt. Als u bijvoorbeeld voor het ontvangen van het cadeau ten minste twee specifieke artikelen moet kopen en u ons vertelt (pummys.com) een artikel retourneren, moet u het cadeau ook aan ons retourneren om een ​​terugbetaling te ontvangen. Indien u de betaalde artikelen retourneert en het gratis geschenk behoudt, wordt dit verrekend met de geretourneerde artikelen.

Retour

U heeft het recht om de goederen binnen 14 dagen na ontvangst van het pakket aan ons te retourneren, op voorwaarde dat de goederen binnen deze periode ons magazijn bereiken. Gebruik hiervoor ons retourportaal.

Wij accepteren alleen retourzendingen voor goederen die nieuw, ongedragen en in de originele verpakking zijn. Indien uw bestelling een gebrek vertoont of er ontbreken producten, dient u dit vooraf te melden. Anders is er geen garantie dat de volledige aankoopprijs kan worden terugbetaald.

Als uw recht op retournering is overschreden en een verlengd recht op retourzending niet vooraf door ons is bevestigd, wordt uw retourzending op uw kosten naar u teruggestuurd. Als wij binnen 7 dagen geen retourlabel van u ontvangen, behouden wij ons het recht voor om de artikelen aan een goed doel te doneren.

Let op: we bieden momenteel geen gratis retourzendingen aan. Het valt echter niet uit te sluiten dat wij u in de toekomst voor bepaalde acties gratis retournering kunnen aanbieden.

De retourzending wordt gedaan naar:

Pummys - DIESEO GmbH
Edisonstraße 20
Tor 26/27
24145 Kiel
Deutschland