Verklaring gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
dieseo GmbH
Sophienblatt 40
24103 Kiel

E-mail: hallo@pummys.com

Wij zijn blij met uw interesse in onze onlineshop. Het beschermen van uw privacy is voor ons erg belangrijk. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de wijze waarop met uw gegevens wordt omgegaan.

1.Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Elke keer dat een website wordt bezocht, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeldB bevat de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van opvraging, hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert de opvraging. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een ​​probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die bij de afweging van onze belangen de boventoon voeren, bij een correcte presentatie van ons aanbod conform art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. f AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

1.1 Hosting

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze dienstverleners als onderdeel van de verwerking namens ons. Tenzij anders aangegeven in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens verzameld in de formulieren op deze website verwerkt op haar servers. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS en andere landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Canada

1.2 Netwerk voor inhoudlevering

Ten behoeve van kortere laadtijden maken wij voor sommige aanbiedingen gebruik van een zogenaamd Content Delivery Network (“CDN”). Deze service biedt inhoud zoals:B Grote mediabestanden, geleverd via regionaal gedistribueerde servers van externe CDN-serviceproviders. Toegangsgegevens worden daarom verwerkt op de servers van de dienstverleners. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

2.Gegevensverwerking voor contractverwerking en contact

2.1 Gegevensverwerking voor contractverwerking

Wij verzamelen persoonlijke gegevens als u deze aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv.B vrijwillig via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat we in deze gevallen de gegevens moeten gebruiken om het contract af te handelen of om uw contact te verwerken en u zonder deze gegevens de bestelling niet voltooit, of kan het contact niet verzenden. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de betreffende invoerformulieren.
Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract uit te voeren en uw vragen te verwerken in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. b AVG. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners met het oog op de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. Nadat het contract volledig is verwerkt, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en nadat eventuele fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen zijn verstreken in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. c AVG wordt verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. a DSGVO of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.2 Neem contact op

In het kader van de klantencommunicatie verzamelen wij gegevens om uw vragen te verwerken in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. b AVG-persoonsgegevens als u deze aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv.B vrijwillig via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om uw contact te kunnen verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de betreffende invoerformulieren. Zodra uw verzoek volledig is verwerkt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. a DSGVO of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren.

3.Gegevensverwerking ten behoeve van verzendverwerking

Om het contract uit te voeren in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. b AVG geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste verzenddienstverlener, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

 Gegevensoverdracht naar verzendserviceproviders ten behoeve van verzendmeldingen

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven, geven wij deze toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. a AVG uw e-mailadres en telefoonnummer aan de geselecteerde verzendserviceprovider, zodat zij vóór de bezorging contact met u kunnen opnemen met het oog op kennisgeving van bezorging of -voting kan contact met u opnemen.
De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of rechtstreeks naar de verzendserviceprovider op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de door u verstrekte gegevens voor dit doeleinde verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken dan toegestaan ​​door de wet en waarover wij u in deze verklaring informeren. .

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

4.Gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Bij het verwerken van betalingen in onze online winkel werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de gekozen betalingsmethode geven wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dit voor de verwerking van de betaling noodzakelijk is. Dit dient ter uitvoering van het contract overeenkomstig art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. b AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders zelf de gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken.B op uw eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. De gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder is van toepassing.
Als u vragen heeft over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

4.2 Gegevensverwerking met als doel fraude te voorkomen en onze betaalprocessen te optimaliseren

Indien nodig geven wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken als onze verwerkers gebruiken om fraude te voorkomen en onze betalingsprocessen te optimaliseren (bijv.B Facturatie, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Dit is in overeenstemming met art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. f AVG om onze legitieme belangen te beschermen, die overheersen in de context van een belangenafweging, bij onze bescherming tegen fraude of in efficiënt betalingsbeheer.

4.3 Identiteits- en kredietwaardigheidscontrole bij het selecteren van Klarna-betaaldiensten

Aankoop op rekening via Klarna
Als u besluit gebruik te maken van de betaaldiensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna), vragen wij u om uw toestemming in overeenstemming met Art. . 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. a DSGVO, dat wij de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole aan Klarna kunnen doorgeven. In Duitsland kunnen de in Klarna's Gegevensbeschermingsverklaring genoemde kredietinformatiebureaus worden gebruikt voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand om een ​​afgewogen beslissing te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring is vermeld. Het kan zijn dat wij u bepaalde betaalmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. Bovendien kunt u uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens van Klarna te allen tijde intrekken.

5.Adverteren via e-mail

5.1 e-mailnieuwsbrief met aanmelding

Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief, zullen wij de hiervoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. een AVG. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt dit doen door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe voorziene link in de nieuwsbrief. Na het afmelden verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst met ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. a DSGVO of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren.

5.2 nieuwsbriefbezorging

De nieuwsbrief kan ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

Onze serviceproviders zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS en andere landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

6.Cookies en andere technologieën

 Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit, verwijderd (zogenaamde cookies). sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).
We gebruiken technologieën die nodig zijn om bepaalde functies van onze website te gebruiken (bijv.B Winkelwagenfunctie) is absoluut noodzakelijk. Deze technologieën verzamelen IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. B Informatie over de inhoud van het winkelwagentje) wordt verzameld en verwerkt. In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. f AVG.

We gebruiken ook technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn (bijv.B om de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen) evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, inclusief de betreffende wettelijke basis voor gegevensverwerking, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

De cookie-instellingen voor uw browser kunt u vinden onder de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Als u betrokken bent bij het gebruik van de technologieën in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. a DSGVO kunt u uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring.

7.Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en advertentiedoeleinden

Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. a AVG gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Zodra het doel niet langer bestaat en wij de betreffende technologie niet langer gebruiken, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in het hoofdstuk “Cookies en andere technologieën”. Meer informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met elke aanbieder, kunt u vinden onder de afzonderlijke technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

7.1 Gebruik van Google-services voor webanalyse en advertentiedoeleinden

We gebruiken de onderstaande technologieën van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De door Google-technologieën automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS verzonden en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.Als uw IP-adres via de technologieën van Google wordt verzameld, wordt het door het activeren van de IP-anonimisering ingekort voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst tussen degenen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de betreffende technologie in overeenstemming met Art. 26 AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google.

 Google Analytics

Voor website-analyse verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website), op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt in principe niet gecombineerd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst inzake orderverwerking door Google.

 Google Ads

Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op websites van derden, wanneer u onze website bezoekt, worden de zogenaamde Er wordt door Google Remarketing Cookie geplaatst, die automatisch wordt uitgevoerd door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt, is op interesses gebaseerd adverteren mogelijk. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u in uw Google-account de instelling ‘gepersonaliseerd adverteren’ heeft geactiveerd. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing aan te maken en te definiëren.

Voor websiteanalyse en het bijhouden van gebeurtenissen gebruiken we Conversietracking van Google Ads om uw daaropvolgende gebruiksgedrag te meten als u via een Google Ads-advertentie op onze website bent gekomen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons opgegeven gebeurtenissen, zoals:B Bezoek aan een website of aanmelding voor nieuwsbrief) worden geregistreerd, op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt onder gebruikmaking van pseudoniemen.

 Google reCAPTCHA

Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam via geautomatiseerde software (zogenaamde Bots) verzamelt Google reCAPTCHA-gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en gebruikt een zogenaamde JavaScript en cookies analyseren uw gebruik van onze website. Daarnaast worden andere cookies die door Google-services in uw browser zijn opgeslagen, geëvalueerd. Persoonlijke gegevens worden niet gelezen of opgeslagen vanuit de invoervelden van het betreffende formulier.

 Google-lettertypen

Om de inhoud op onze website uniform weer te geven, worden met behulp van de scriptcode “Google Fonts” gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld, naar Google verzonden en vervolgens door Google verwerkt. Op deze verdere gegevensverwerking hebben wij geen invloed.

7.2 Gebruik van Facebook-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

 Gebruik van Facebook-pixel

We gebruiken de Facebook-pixel als onderdeel van de hieronder gepresenteerde technologieën van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De Facebook Pixel wordt gebruikt om gegevens op te slaan (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals:B Het bezoeken van een website of het aanmelden voor een nieuwsbrief) wordt automatisch verzameld en opgeslagen, op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt onder gebruikmaking van pseudoniemen. Voor dit doel plaatst de Facebook-pixel automatisch een cookie wanneer u onze website bezoekt, waardoor uw browser automatisch kan worden herkend wanneer u andere websites bezoekt met behulp van een pseudoniem CookieID. Facebook zal deze informatie combineren met andere gegevens uit uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het websitegebruik, met name gepersonaliseerde en groepsgebaseerde advertenties.
De informatie die automatisch door Facebook-technologieën wordt verzameld over uw gebruik van onze website, wordt doorgaans naar een server van Facebook, Inc. gestuurd., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Als de overdracht van gegevens naar de VS onze verantwoordelijkheid is, is onze samenwerking gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook.

 Facebook-advertenties

We gebruiken Facebook-advertenties om voor deze website te adverteren op Facebook en andere platforms. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. Facebook is verantwoordelijk voor de nauwkeurige uitvoering, in het bijzonder de beslissing over de plaatsing van de advertenties aan individuele gebruikers. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst tussen de medeverantwoordelijken in overeenstemming met Art. 26 AVG. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de verzending ervan naar Facebook Ierland. Dit geldt niet voor de daaropvolgende gegevensverwerking door Facebook Ierland.

Op basis van de pseudonieme cookie-ID ingesteld door de Facebook Pixel en de verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag op onze website, bieden wij gepersonaliseerde advertenties aan via Facebook Pixel Remarketing.

Via Facebook Pixel Conversies Voor webanalyse en event tracking meten wij uw daaropvolgende gebruiksgedrag als u via een advertentie van Facebook Ads op onze website bent gekomen. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst inzake orderverwerking door Facebook.

8.Sociale media

8.1 Sociale plug-ins van Facebook, Instagram, Pinterest

Op onze website worden sociale buttons van sociale netwerken gebruikt. Deze worden alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat er bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand komt. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster in uw browser geopend. Daar kunt u bijvoorbeeld:B druk op de like- of deelknop.

8.2 Onze online aanwezigheid op Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest

Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. a AVG aan de betreffende sociale media-exploitant, wanneer u onze online aanwezigheid op de bovengenoemde sociale media bezoekt, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden, op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen worden gebruikt om b.v.B Om advertenties weer te geven op en buiten de platforms die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de betreffende sociale-media-exploitant, evenals een contactoptie en uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de hieronder gelinkte gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieder. Mocht u hier toch nog hulp bij nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook is een aanbieding van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook Ireland”) De informatie die automatisch door Facebook Ierland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook, wordt doorgaans naar een server van Facebook, Inc. gestuurd., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen de medeverantwoordelijken conform art. 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

Instagram is een aanbieding van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook Ireland”) De informatie die automatisch door Facebook Ierland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram, wordt doorgaans naar een server van Facebook, Inc. gestuurd., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Instagram-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen de medeverantwoordelijken in overeenstemming met Art. 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

YouTube is een aanbieding van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt doorgaans naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS verzonden en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Pinterest is een aanbieding van Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2e verdieping, Fenian Street, Dublin 2, Ierland (“Pinterest”). De informatie die Pinterest automatisch verzamelt over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest, wordt doorgaans naar een server van Pinterest, Inc. gestuurd., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

9.Contactmogelijkheden en uw rechten

9.1 Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • volgens art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin aangegeven;
 • volgens art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk correctie te vragen van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens;
 • volgens art. 17 AVG heeft u het recht om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken, tenzij verdere verwerking vereist is
  • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
  • om redenen van openbaar belang of
  • noodzakelijk is om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • volgens art. 18 AVG heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover dat
  • u betwist de juistheid van de gegevens;
  • de verwerking is onrechtmatig, maar u weigert de verwijdering ervan;
  • we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u heeft ze nodig om juridische claims in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
  • U in overeenstemming met Art. 21 AVG bezwaar hebben ingediend tegen de verwerking;
 • volgens art. 20 AVG het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon
 • volgens art. 77 AVG het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woon- of werkplek of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Recht van bezwaar

Als wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze legitieme belangen te beschermen, die in het kader van een belangenafweging de boventoon voeren, kunt u met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht om bezwaar te maken, zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking bedoeld is om de om juridische claims te verdedigen.

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer voor dit doel verwerken.

9.2 contactopties

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens en over het intrekken van gegeven toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in onze juridische kennisgeving.


Gegevensbeschermingsverklaring opgesteld met de juridische copywriter Trusted Shops in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.