Algemene voorwaarden

1.Bereik

Op alle bestellingen via onze onlineshop zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Onze onlineshop richt zich uitsluitend op consumenten.

Consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet in de eerste plaats kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2.Contractpartner, afsluiten contract, correctiemogelijkheden

Het koopcontract wordt gesloten met dieso GmbH.

Door de producten in de onlineshop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om voor deze artikelen een overeenkomst af te sluiten. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in uw winkelwagen plaatsen en uw gegevens vóór het plaatsen van uw bindende bestelling te allen tijde corrigeren met behulp van de tijdens het bestelproces ter beschikking gestelde en toegelichte correctiehulpmiddelen. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelwagentje accepteert door op de bestelknop te klikken. Direct na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u nogmaals een bevestiging per e-mail.

3.Contracttaal, opslag van contracttekst

Beschikbare taal/talen voor het sluiten van het contract: Duits

Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm toe. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet langer toegankelijk via internet.

4. Leveringsvoorwaarden

Verzendkosten worden toegevoegd aan de vermelde productprijzen. Meer informatie over de verzendkosten vindt u in de aanbiedingen of de Verzendinstructies.

Wij leveren uitsluitend per postorder. Zelf ophalen van het product is helaas niet mogelijk.

Wij leveren ook aan pakstations. Hoe dit correct wordt ingevuld, wordt uitgelegd in onze Verzendinstructies en Veelgestelde vragen.

Houd er rekening mee dat wij in uitzonderlijke gevallen niet verplicht zijn de bestelde goederen te leveren als wij de goederen correct hebben besteld, maar niet correct of op tijd zijn geleverd (congruente afdekkingstransactie). Bovendien mogen wij het risico van de aanschaf van de bestelde goederen niet overnemen.

Als bij de tracking van uw zending wordt vermeld dat uw zending is afgeleverd, maar u geen goederen heeft ontvangen, neem dan binnen drie dagen na de opgegeven leverdatum contact met ons op. Om verdere stappen te kunnen zetten, moet deze deadline gehaald worden. Meer informatie vindt u in onze Veelgestelde vragen.

Indien uw bestelling meerdere malen niet kan worden afgeleverd om redenen die buiten onze verantwoordelijkheid liggen, acceptatie wordt geweigerd of de zending niet wordt opgehaald bij het pakstation/filiaal, wordt deze naar ons geretourneerd. In deze gevallen staat dit gelijk aan intrekking. Hierdoor wordt het contract automatisch omgezet in een ontbindingsovereenkomst. Wij retourneren de betaalde artikelen, verminderd met eventueel gemaakte extra kosten (bijv. Verzending € 4,00 tot € 6,90), terugbetaald.

5.Betaling

De volgende betaalmethoden zijn algemeen beschikbaar in onze winkel:

Creditcard
Tijdens het bestelproces geeft u uw creditcardgegevens op. Het bedrag wordt direct na het plaatsen van uw bestelling van uw kaart afgeschreven.

PayPal
Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.een r.l en Cie, S.CA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (“PayPal”) Om te kunnen betalen, moet u bij PayPal geregistreerd zijn, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt door PayPal onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Sofort by klarna
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben geactiveerd voor online bankieren, Identificeer uzelf dienovereenkomstig en bevestig de betalingsopdracht. Direct na het plaatsen van uw bestelling wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Google Pay
Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”), moet u bij Google geregistreerd zijn, de Google Pay-functie geactiveerd hebben, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Apple Pay
Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, VS (“Apple”), u moet de browser “Safari” gebruiken, geregistreerd zijn bij Apple, de Apple Pay-functie hebben geactiveerd, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructies bevestigen . De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Amazon Pay
Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe S.CA 38laan J.F Kennedy, L-1855 Luxemburg (“Amazon”), moet u bij Amazon geregistreerd zijn, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt binnen één bankwerkdag na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Een bankwerkdag is elke werkdag, met uitzondering van zaterdagen, federale feestdagen en de 24e. En 31. December van elk jaar. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Klarna
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (“Klarna”), bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden. Betalen via Klarna is alleen mogelijk voor consumenten. Tenzij hieronder anders bepaald, vereist betaling via Klarna een succesvolle adres- en kredietcontrole en wordt deze rechtstreeks aan Klarna gedaan. Meer informatie vindt u bij de betreffende betaalmogelijkheid en tijdens het bestelproces.

Aankoop op rekening via Klarna

Het factuurbedrag is betaalbaar 14 dagen na verzending van de goederen en ontvangst van de factuur.

Klarna-creditcard

Tijdens het bestelproces geeft u uw creditcardgegevens op. Uw kaart wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling door Klarna belast. Er is geen adres- of kredietcontrole.

6.Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling.

7.Garantie en garanties​​​​​​

Toepasselijkheid van de wettelijke aansprakelijkheidswet voor gebreken

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de wettelijke aansprakelijkheidswet van toepassing.
De volgende beperkingen en verkorte termijnen zijn niet van toepassing op claims als gevolg van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim of frauduleuze bedoelingen
  • in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is.

Beperkingen voor consumenten

Als consumenten gebruikte goederen kopen, geldt het volgende: als het defect zich meer dan een jaar na levering van de goederen voordoet, zijn claims wegens gebreken uitgesloten. Gebreken die binnen één jaar na levering van de goederen optreden, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen worden geclaimd.

Garanties en klantenservice

Informatie over eventuele aanvullende garanties en de exacte voorwaarden daarvan vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de onlineshop.

8.Aansprakelijkheid​​​​​​

We hebben altijd onbeperkte aansprakelijkheid voor claims als gevolg van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid,
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • voor garantiebeloften, indien overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen) als gevolg van lichte nalatigheid van de kant onderdeel van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag. De schade die te verwachten was op het moment van het sluiten van het contract is beperkt, wat doorgaans te verwachten is.
Bovendien zijn claims tot schadevergoeding uitgesloten.

9.Geschillenbeslechting​​​​​​

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden. Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Algemene voorwaarden opgesteld met de juridische copywriter Trusted Shops in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.

10.Klacht/verkeerde levering

Als u een beschadigd of verkeerd artikel heeft ontvangen, neem dan binnen drie dagen na de aangegeven leverdatum contact met ons op. Voor een retourzending is vooraf contact noodzakelijk. Om verdere stappen te kunnen zetten, moet deze deadline gehaald worden. Voor het aanmelden van een klacht of onjuiste levering kunt u gebruik maken van ons retourportaal. Meer informatie vindt u in de Veelgestelde vragen.

11. Transportschade

Als u goederen met duidelijke transportschade ontvangt, vragen wij u om deze gebreken onmiddellijk bij de bezorger te klagen, de gebreken met foto's te documenteren en binnen drie dagen contact met ons op te nemen. Het niet naleven van de deadline betekent dat wij de gebreken niet kunnen claimen bij de verzenddienst en dat u de kosten niet vergoed krijgt. Meer informatie over het proces vindt u in onze Veelgestelde vragen.

12. Cadeaubonnen

Voor het versturen van de cadeaubon is een correct e-mailadres vereist.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de cadeaubon verloren gaat.

De Pummys™-voucher kan worden gebruikt totdat hij volledig is ingewisseld. Het tegoed wordt niet uitbetaald en er wordt geen rente over betaald.

Als goederen die met de cadeaubon zijn gekocht worden geretourneerd, wordt het aankoopbedrag op de voucher bijgeschreven.

Door de cadeaubon te kopen en/of te gebruiken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die u bij aankoop heeft ontvangen.

13. Kortingscodes

De bijbehorende kortingscode kan per klant één keer worden toegepast op een aankoop.

Elke kortingscode kan slechts één keer per klant worden gebruikt voor een aankoop en kortingscodes kunnen niet met elkaar worden gecombineerd. Per bestelling kan slechts één kortingscode worden gebruikt.

Het is niet mogelijk om achteraf een kortingscode toe te passen op een bestelling die al is afgerond.

In geval van retournering of annulering wordt alleen het verlaagde aankoopbedrag terugbetaald. Er bestaat geen recht op restitutie van de kortingscode of op uitgifte van een nieuwe kortingscode

14. Herroepingsrecht

Informatie over het herroepingsrecht vindt u hier.