XXL SOUTĚŽ 2024

Všeobecné podmínky účasti v soutěži „Pummys“, registrovaná ochranná známka společnosti DIESEO GmbH („Pořadatel“) a zúčastněného zákazníka („Účastník“)

1.Předmět podmínek účasti a pořadatel

Tyto podmínky účasti upravují podmínky účasti v soutěži i případný nezbytný převod práv.

Popis a postup příslušné soutěže jsou uvedeny v rámci příslušné soutěže na domovské stránce pořadatele.
Pořadatelem soutěže je dieso GmbH, Sophienblatt 40, 24103 Kiel pod značkou „Pummys“.

Účastí v soutěži, která probíhá pod instagramovým účtem pummys_official, přijímáte tyto podmínky.

2. Účast

Účast je založena výhradně na těchto podmínkách účasti. Abyste se mohli zúčastnit soutěže, musíte správně vyplnit údaje uvedené v příslušném příspěvku na Instagramu.

Položky značky Pummys lze zakoupit pouze prostřednictvím online obchodu www.pummys.com. Předměty pod značkou Pummys, které jsou nabízeny v jiných internetových obchodech nebo tržištích, nejsou originálními předměty registrované značky Pummys.

3. Způsobilost

Zúčastnit se mohou fyzické osoby, které mají bydliště v Evropské unii a dosáhly věku 18 let. dokončili svůj rok života. Účast je omezena na zákazníky pořadatele a je závislá na nákupu zboží. Je-li účastník omezen ve svéprávnosti, je nutný souhlas jeho zákonného zástupce.
Soutěže se nemohou zúčastnit všechny osoby a zaměstnanci pořadatele a přidružených společností podílející se na koncepci a realizaci soutěže, jakož i příbuzní těchto zaměstnanců a jejich příbuzní. Účast s falešnými identitami nebo identitami třetích stran není povolena. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit osoby z účasti dle vlastního uvážení, pokud existují oprávněné důvody. Takové důvody platí zejména pro:

  • Manipulace v souvislosti s přístupem nebo realizací soutěže
  • Porušení těchto podmínek
  • neférové ​​jednání nebo
  • nepravdivé nebo zavádějící informace v souvislosti s účastí v soutěži. Pokud je vyloučeným účastníkem výherce, který již byl vylosován, lze cenu následně odebrat.

Dotazy a komentáře k soutěži zasílejte pouze na následující e-mail: gewinnspiel@pummys.com. AnfrJakékoli dotazy týkající se dalších možností kontaktu na toto téma nebudou zodpovězeny.

4.Výhry, oznamování výher a předávání výher

Mezi všemi účastníky budou slosovány následující ceny:
1 x Vorwerk - Thermomix TM6
1 x Dyson V15 ™ Detect Absolute
5 x 150€ poukaz Pummys

Všechny částky jsou hrubé, tj. vč. DPH.

Slosování probíhá do 1. ledna.04.2024 v 18 hodin a bude losován náhodně.

Výherce tomboly bude neprodleně informován prostřednictvím přímé zprávy na Instagramu a příběhu na IG.

Výhra bude předána výhradně účastníkovi, který vyhrál, nebo zákonnému zástupci nemohoucího účastníka.

Výměna, převod, vlastní vyzvednutí ani výplata výhry v hotovosti nejsou možné. Pořadatel uhradí veškeré náklady spojené s odesláním výher.

Pořadatel nenese odpovědnost za poškození zásilky. Případné dodatečné náklady spojené s uplatněním výhry ponese vítězný účastník. Účastník, který vyhrál, je odpovědný za případné zdanění ceny.

Pokud nastanou okolnosti, za které pořadatel nenese odpovědnost, příslušný účastník, který vyhrál, přijme odpovídající náhradní cenu.

5. Konec soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zcela nebo zčásti předčasně ukončit nebo kdykoliv změnit její průběh, a to i bez dodržení termínů a bez předchozího upozornění a bez udání důvodů, bude-li to nutné z technických důvodů důvody (např.b Počítačový virus, manipulace nebo chyby v softwaru/hardwaru) nebo z právních důvodů není možné zaručit řádnou a plánovanou realizaci soutěže.

6.Ochrana dat

Abyste se mohli zúčastnit soutěže, musíte poskytnout osobní údaje (jméno a příjmení, e-mail a poštovní adresu). Účastník ujišťuje, že jím poskytnuté osobní údaje, zejména jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa a datum narození, jsou pravdivé a správné.

Pořadatel je odpovědný za sběr, zpracování a použití osobních údajů účastníků. Pořadatel použije osobní údaje účastníka a další osobní údaje pouze v rámci zákonných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Pořadatel upozorňuje, že veškeré osobní údaje účastníka nebudou bez jeho souhlasu předány třetím osobám ani zpřístupněny k jejich použití.

Pořadatel bude ukládat, zpracovávat a používat informace pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže resp. účastník udělil souhlas.

V případě výhry souhlasí vítězný účastník se zveřejněním svého jména a bydliště v médiích používaných pořadatelem. To zahrnuje vyhlášení vítěze na webových stránkách pořadatele a na platformách sociálních médií.

Účastník má právo získat od pořadatele informace o těchto osobních údajích a požadovat jejich opravu,
pokud jsou jeho osobní údaje nepřesné. Účastník má s přihlédnutím k účelům zpracování právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

Další informace naleznete na: https://pummys.com/pages/datenschutz

7.Platné právo

Dotazy a stížnosti v souvislosti se soutěží směřujte pouze na organizátora prostřednictvím e-mailu gewinnspiel@pummys.com zu. Soutěž pořadatele podléhá výhradně právu Spolkové republiky Německo. Právní postih je vyloučen.

8.Klauzule o oddělitelnosti

Pokud by ustanovení těchto podmínek účasti bylo nebo se stalo neúčinným zcela nebo zčásti
, nebude to mít vliv na platnost těchto podmínek a podmínky účasti. Místo neplatného ustanovení platí právně přípustná úprava, která se nejvíce blíží ekonomickému smyslu a účelu vyjádřenému v neplatném ustanovení. Totéž platí, pokud je v těchto podmínkách účasti mezera.

Soutěž není spojena s Instagramem a Facebookem ani s výrobci produktů Dyson a Vorwerk.